Zarządzanie zmianami

Zarządzanie zmianami w organizacji stanowi jeden z istotnych elementów efektywnego funkcjonowania każdego biznesu. Proces zarządzania zmianami obejmuje wsparcie zyskiwanych przez firmę korzyści, zmniejszanie ryzyka oraz realizację kontroli i odpowiedzialności. Podejście do zarządzania zmianami w organizacji wymaga rozważenia wielu aspektów i wdrożeń odpowiednich narzędzi.

Read More »

Negocjacje handlowe i sprzedażowe

Prowadzenie negocjacji handlowych i sprzedażowych, to złożona sztuka, mająca na celu zaspokojenie interesów obu stron. Wymaga od stron umiejętności słuchania i określania swoich potrzeb, uznawania interesów kontrahenta, a także znajomości strategii. Często jest powodem sukcesu lub porażki obu stron w dochodzeniu do porozumienia, a także w poszukiwaniu satysfakcjonujących rozwiązań. W artykule postaramy się przybliżyć wszystkie […]

Read More »

Analiza rynku i planowanie sprzedaży

Analiza rynku i planowanie sprzedaży to niezwykle istotne elementy każdego biznesu. Działania te pomagają ustalić jakie są potrzeby rynku, jakie są oczekiwania konsumentów oraz jak i w jaki sposób do tych wymagań dostosować ofertę twojej firmy. Warto zatem zapoznać się z przedstawionymi poniżej informacjami na temat analizy rynku oraz planowania sprzedaży.

Read More »

Perswazja i wpływanie na decyzje klientów

Podczas zakupów przenosimy się do idealnego świata, w którym każdy produkt jest doskonały i wyjątkowy. Oczywiście, wiemy, że to nie do końca prawda. W rzeczywistości firmy wykorzystują specjalne techniki, takie jak perswazja, aby wpływać na nasze decyzje i nakłaniać nas do kupna produktu lub usługi. Przyjrzyjmy się temu bliżej i przeanalizujmy, jak perswazja może wpływać […]

Read More »