Metodyka Kaizen

person holding on red pen while writing on book

Kaizen – to magiczne słowo bez wątpienia ma swój początek w myśli japońskiej. Ogółem, kulturę japońską postrzegamy jako taką, w której ludzie bez końca próbują się doskonalić, bez oszacowania górnego pułapu tej doskonałości. W końcu, zawsze coś można zrobić szybciej, dokładniej, lepiej – nie tylko w przedsiębiorstwach, ale także czynnościach dnia codziennego. Kaizen jako słowo stanowi złączenie dwóch słów japońskich – Kai – oznaczającego zmianę – oraz Zen – oznaczającego dobrze. Czyli, dobrą zmianę.

Ta koncepcja ciągłego udoskonalania się, usprawnienia, w biznesie, zastosowana jako strategia, polega na zaangażowaniu wszystkich pracowników organizacji w stałe poszukiwanie pomysłów jak można pracować nad dalszą organizacją przedsiębiorstwa. Jest mile widziana przede wszystkim w korporacjach o globalnym zasięgu, którymi zarządzanie jest niezwykle trudne, intensywne.

Kaizen i szkolenia przywództwa
Może wydawać się to dziwne, że Kaizen kojarzy się z przewodzeniem, jednak tak jest w swojej istocie. Każdy zespół, nawet dążący do samodoskonałości, potrzebuje kogoś, kto zweryfikuje działania. Przywódca grupy nawet najbardziej pracowitych i ambitnych osób jest zwykle odpowiedzialny za weryfikację działań całościowych grupy, jego zadaniem jest także pokazywanie słabych stron oraz ciągła motywacja każdego indywidualnego członka zespołu do zachowania się w zgodzie z filozofią kaizen. Największą zaletą stosowania myśli kaizen w korporacjach jest to, że pracownicy mogą przyjść i podzielić się swoimi pomysłami na usprawnienie organizacji, a taką osobą kontaktową może być właśnie lider grupy, który jest zwykle pierwszym takim kontaktem.

Szkolenia zarządzanie zespołem
Ogółem, nie jest łatwo zarządzać zespołem indywidualistów, w którym każda osoba ma swoje własne zdanie, jednak nie jest to zupełnie niemożliwe. Mimo to, szkolenia zarządzanie zespołem warto organizować w każdym przedsiębiorstwie oraz samemu z nich korzystać, aby na bieżąco aktualizować swoją wiedzę i pozyskiwać nowe umiejętności, niejednokrotnie służące do usprawnienia pracy całego zespołu. Jedne zespoły szybciej, inne wolniej, przyswajają założenia metodyki kaizen. Jednak udowodniono, że postępowanie w myśl tej metodyki jest bardzo dobre z punktu widzenia całej organizacji.